Poradniki

Nawozy azotowe w płynie – wyższa efektywność nawożenia

Nawozy azotowe w płynie

Wdrożenie właściwych zasad nawożenia azotem jest niezbędne dla ochrony jakości wód podziemnych. Właściwe zarządzanie zasadami nawożenia obejmuje stosowanie właściwej częstotliwości nawożenia, właściwe źródło jego pozyskiwania, nawożenie we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Podstawowym celem zarządzania nawożeniem jest osiągnięcie wysokiej wydajności, jaką dają nawozy azotowe w płynie.

Dobre zarządzanie nawożeniem azotem wymaga zrozumienia:

  • W jaki sposób uprawa wykorzystuje azot.
  • Kiedy uprawa najbardziej potrzebuje i jest w stanie wykorzystać dostarczony azot.
  • Jakie czynniki środowiskowe wpływają na wykorzystanie azotu przez rosnącą uprawę.
  • Jak zarządzanie azotem i wodą do nawadniania wpływa na wymywanie resztkowego azotanu.

Szybkość pobierania azotu zależy od etapu rozwoju uprawy. Wcześnie w okresie wegetacji zapotrzebowanie roślin na azot jest niskie. W późnym okresie wegetatywnym i wczesnej fazie rozrodczej zapotrzebowanie na azot jest wysokie. Aplikacja azotu tuż przed lub w trakcie okresu najszybszego pobierania azotu zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie azotu przez rośliny uprawne.

Potencjał wypłukiwania azotanów przez opady jest największy wiosną przed uprawami, gdy zaczynają szybko rosnąć, Gdy występują duże opady deszczu, zużycie wody przez rośliny jest niskie i występuje bardzo mały pobór azotu. Jeśli zawartość wody w strefie korzeni jest równa lub zbliżona do pojemności pola, rośnie prawdopodobieństwo, że co najmniej część wody przedostającej się do gleby przemieści się przez całą strefę korzeniową, pobierając wraz z nią nawożone azotany.

Jak stosować nawozy azotowe w płynie

Ilość zastosowanego azotu ma bardzo duży wpływ na efektywność wykorzystania azotu. Wydajność to

miara zdolności uprawy do wykorzystania zastosowanego azotu. Efektywność wykorzystania azotu jest opisana jako stosunek ilości zebranego ziarna do ilości zastosowanego azotu. Nawozy azotowe w płynie pozwalają na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności, gdyż aplikacja azotu jest bliska minimum potrzebnego do uzyskania optymalnego plonu i jest stosowana w pobliżu lub w okresie szybkiego wchłaniania. Niska efektywność wykorzystania azotu może wystąpić, gdy aplikacja azotu zostanie zastosowana na długo, zanim uprawa zacznie tego potrzebować lub gdy jest nadmierna.

Niewielki wzrost plonów powyżej pewnej wartości pojawia się wtedy, gdy rolnicy ograniczą stosowanie azotu. Efektywność wykorzystania azotu może być nieznacznie wyższa niż w punkcie, w którym nastąpi umiarkowana utrata plonów. Z dowolnym zastosowaniem azotu istnieje pewien poziom pozostałości azotanów w glebie. Gdy azot jest dodawany we właściwej postaci, reakcja upraw na azot resztkowy i poziom azotanów w glebie nie wzrasta bardzo powyżej stanu, w którym stosuje się niewiele azotu lub nie stosuje się go wcale. Jednak poza punktem maksymalnej odpowiedzi z zastosowanego azotu szybko wzrastają pozostałości azotanów w glebie, a efektywność wykorzystania azotu spada.

Przy małej szybkości podawania azotu nie ma wzrostu plonów, ale jest znaczny wzrost pozostałości azotanu i duży spadek efektywności wykorzystania azotu. Ta dodatkowa pozostałość azotu ponad punkt optymalnej wydajności użytkowania będzie wypłukiwana, jeśli woda przedostanie się przez glebę.

W jakim miejscu aplikować nawozy azotowe w płynie

Właściwe umieszczenie azotu może wpłynąć na efektywność jego wykorzystania. Poniżej znajduje się kilka wskazówek, które pomogą zoptymalizować proces rozprowadzania nawozu azotowego.

  • Podpowierzchniowo wprowadzony azot ma mniejszą szansę na straty spływu powierzchniowego niż rozprowadzanie go na powierzchni.
  • Nawozy azotowe w płynie aplikowane powierzchniowo powinny być dodawane do nawadniania w celu zmniejszenia spływu powierzchniowego i ulatniania się.
  • Jeśli azot jest nakładany powierzchniowo, pasy zmniejszają potencjalną stratę na skutek ulatniania się.
  • Azot zastosowany z sadzarką zapewni dostępność azot we wczesnym sezonie, ale należy zachować ostrożność stosowania tego rozwiązania, aby uniknąć toksyczności amoniaku.
  • W przypadku kalenicy nawadnianej bruzdami, nawożenie w pasie z boku kalenicy może zmniejszyć przenikanie azotu w dół.
  • Małe, następujące po sobie nanoszenie azotu przez system tryskaczowy może poprawić wydajność azotu.

You may also like

Leave a reply

More in Poradniki