Poradniki

Jak napisać esej, a jak rozprawkę czy referat? Kiedy przydają się umiejętności pisania tekstów?

Umiejętności pisania mogą przydać się na każdym etapie życia, choć to właśnie w szkołach wymagane są najczęściej. Chcąc napisać konkretny tekst, trzeba wiedzieć, czym on się charakteryzuje, żeby zrobić to w sposób właściwy. Co więc trzeba wiedzieć o takich formach jak esej, rozprawka czy referat?

Jak napisać referat?

Referat to popularna forma wypowiedzi. Znajomość jej cech przydaje się nie tylko podczas edukacji szkolnej, ale nawet w pracy. Wiele podpowiedzi na temat układu treści znaleźć można w poradnikach internetowych. Jak napisać referat zobacz tu: zapytajpremiera.pl/jak-napisac-referat-sprawozdanie-rozprawke, bardzo ważny jest jego naukowy styl. Wypowiedź ta najczęściej dotyczy zagadnień naukowych, literackich itp. Cechą charakterystyczną jest, że referat częściej przyjmuje formę ustną. Jeśli trzeba go napisać to tylko po to, żeby był pomocny podczas prezentacji. Referat nie może przekazywać subiektywnych opinii. Ma być obiektywny, można zawierać w nim badania lub cytaty, jednak z podaniem ich źródła. Każdy rzetelnie przygotowany referat składa się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia.

Jak napisać esej?

Esej to lubiana przez wiele osób forma wypowiedzi. Pozwala ona na więcej niż referat, można w niej zawierać subiektywne opinie. Eseje mogą być literackie lub literacko-naukowe. To, co je wyróżnia to możliwość zastosowania wielu dodatkowych elementów, np. cytatów, komentarzy itp. Esej powinien być oryginalny. Kompozycja tej formy jest luźniejsza, chociaż nie można oczywiście z tym przesadzić, by nie popaść w chaos. Celem eseju jest zmuszenie odbiorcy do myślenia, zastanowienia. Jest to pole do popisu dla przedstawienia własnych poglądów, skojarzeń na podejmowany temat. Nie można jednak dowolnie odchodzić od głównego tematu. Trzeba robić to ostrożnie, żeby nie zgubić wątku. Esej można też pisać w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Spokojnie można podkreślać, że przedstawiane treści wyrażają nasze zdanie. Esej ma być nieszablonowy, może zaskakiwać, konfrontować różne opinie. Warto też stosować w tej formie różne tropy stylistyczne i figury retoryczne.

Jak napisać rozprawkę?

Rozprawka to przez wielu uczniów nielubiana forma wypowiedzi. Najczęściej korzysta się z niej jedynie w wieku szkolnym. Rozprawka jest czasochłonna, musi być przemyślana, uczniowie mają określony schemat wypowiedzi, którego powinni się trzymać. Z tego właśnie względu niektórzy mogą mieć z tym trudności. Jeszcze przed napisaniem rozprawki, warto stworzyć plan pracy, którego będziemy się trzymać. Już sama nazwa tej formy wskazuje, że mają pojawić się w niej rozważania. Wymienia się dwa rodzaje rozprawki. Pierwsza to dedukcyjna, czyli na początku pojawia się teza, którą trzeba udowadniać. Druga to indukcyjna, na wstępie stawiana jest hipoteza, a w dalszej części ją potwierdzamy lub obalamy. Każda rozprawka powinna składać się ze wstępu, rozwinięcia i podsumowania. Można w niej przedstawiać własne zdanie i nawet to podkreślać. Dopuszczalne jest również korzystanie z cytatów.

You may also like

Leave a reply

More in Poradniki