Tarnowskie Góry to jedno z najbardziej atrakcyjnych miast położonych w województwie śląskim. Pomimo wielu ciekawych obiektów architektonicznych, edukacyjnych, na szczególną uwagę zasługuje Kopalnia srebra, rud ołowiu i cynku. To niezwykle atrakcyjny kompleks zabytków przemysłowych, który co roku przyciąga szeroką grupę turystów. Jaka jest historia kopalni? Jakie nowoczesne rozwiązania technologiczne posiada grupa zabytków przemysłowych? O tym dzisiaj dowiemy się z poniższego artykułu przygotowanego przez portal informacyjny o Sztolni Czarnego Pstrąga – Sztolnia Pstrąga – zabytkowej kopalni z Tarnowskich Gór.

Kopalnia i jej krótka historia 

W 2017 roku kopalnia srebra i rud ołowiu została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Warto jednak wrócić do samego początku. W XVI wieku Tarnowskie Góry stały się ważnym ośrodkiem produkcji i eksportu rudy ołowiowo-srebrnej. Miasto stało się popularne na całym świecie. Badacze jasno wskazują, że tarnogórski ołów bezpośrednio przyczynił się do rozwoju handlu międzynarodowego. 

1784 rok był jednak momentem przełomowym. Kopalnia zaczęła wydobywać cenne złoże na bardzo dużą skalę. Wówczas obiekt był kopalnią państwową (pruską), nosząca nazwę Fryderyk. W 1788 roku tarnowska kopalnia jako jedna z pierwszych zastosowała techniki parowe do odwadniania podziemi. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wydobywany z kopalni cynk, w XIX wieku stanowił prawie połowę globalnego zapotrzebowania.

Charakterystyka słynnej kopalni w Tarnowskich Górach

Kopalnia jako grupa zabytków przemysłowych, obejmuje aż 28 obiektów po- górniczych. Do tej grupy zalicza się przede wszystkim Zabytkowa Kopalnia Srebra, Sztolnia Czarnego Pstrąga, Szyb Pokój, Stacja wodociągowa Staszic, podziemne chodniki, wyrobiska, sztolnie, szyby, jak również park z XX wieku. Przeważająca część obiektów znajduję się na terenie miasta Tarnowskie Góry, jednak niektóre z nich znajdują się także na terenie Bytomia oraz Zbrosławic. 

Obiekt jest największą, najważniejszą z punktu widzenia historii kopalnią srebra, ołowiu i cynku w naszym kraju. Oprócz tego, na szczególną uwagę zasługuje także fakt, że kopalnia może poszczycić się nowoczesnym, zintegrowanym, podziemnym systemem gospodarowania wodą. To jedno z najbardziej innowacyjnych technologii, ktoś zawiera pionierski system zaopatrywania w wodę, uważany za jeden z największych tego rodzaju na całym świecie. To w 1821- 1834 roku powstała Sztolnia Głęboka Fryderyk, która była początkiem wykorzystywania wody podziemnej do celów konsumpcyjnych i przemysłowych.

Kopalnia srebra, rud ołowiu i cynku dziś 

Kopalnia w Tarnowskich Górach stała się dziś jednym z najbardziej popularnych obiektów pogórniczych, który wiedzie prym w świecie turystyki i edukacji. Do kopalni ściągają liczne wycieczki szkolne, grupy zorganizowane, jak również indywidualni turyści. Zabytkowa kopalnia srebra to jedyna w Polsce podziemna trasa turystyczna, dzięki której możemy zwiedzać dawną kopalnie kruszców srebronośnych, która założona została w triasowych dolomitach i wapieniach. 

Tarnowskie Góry niezmiennie od wielu wieków stały się kolebką polskiego wydobycia srebra, rud ołowiu oraz cynku. Każdy, kto pragnie poznać ciekawą historię i zobaczyć zachowane obiekty pogórnicze, powinien odwiedzić grupę zabytków przemysłowych, które zachwycają swoją nienagannie zachowaną architekturą i kondycją. 

You may also like

Leave a reply

More in E-biznes