E-biznes

Co wpływa na kurs złota? Sprawdź główne czynniki wpływające na kurs.

Cena złota uzależniona jest od bardzo wielu czynników. Jednak przede wszystkim wpływ na nią ma popyt oraz podaż.

Ceny złota – od czego zależą i jak się kształtowały?

Dużą rolę w określaniu wartości złota mają poziomy stóp procentowych, a także kursy walut. W szczególności duże znaczenie ma to kurs dolara, czyli jednej z najważniejszych walut na świecie. Dlatego też na rynku mamy do czynienia z następującą sytuacją: cena złota wzrastają wówczas, kiedy stopy procentowe są na stosunkowo niskim poziomie, natomiast dolar traci na wartości. Warto zauważyć zatem ujemne skorelowanie między wartością unicji złota a kursem dolara. Dlatego też w przypadku gdy dolar umacnia swoją pozycję i staje się coraz droższy, wówczas mamy do czynienia ze spadkiem ceny złota. Jednakże ceny złota są także bezpośrednie skorelowane z inflacją. Jeśli mamy wysoką inflację, wówczas ceny złota jak i innych metali szlachetnych wzrastają. Jednakże na cenę złota wpływają również takie czynniki jak cena ropy naftowej, a także różnego rodzaju wydarzenia polityczne i rozkład sił politycznych na rynku.

Jeśli chodzi o 2021 rok to był on efektywny w zakresie inwestycji w złoto. W związku z panującą epidemią covid-19 bardzo wielu inwestorów zaczęła kupować kruszec oraz granulat złota, aby w ten sposób zabezpieczyć się przed wysoką inflacją. Z kolei w roku 2020 cena za unicję złota wynosiła ponad 2000 USD. Był to zatem historyczny rekord wartości kruszcu. Jednak że tak wysokie ceny nie trwały zbyt długo. Pod koniec roku kurs złota wynosił już 1900 USD. Jak zapowiada wielu analityków rynkowych wysokie ceny złota mogą jednak ulec obniżeniu między innymi ze względu na wysoką rentowność długu w Stanach Zjednoczonych. Jak się okazuje wysokie koszty pieniądze skutecznie obniżają wartość metali szlachetnych w tym złota. Aktualnie panującą ceny złota zawsze ustalana London Bullion Market Associatiin. Aktualizacja cen następuje dwa razy dziennie o 10:30 oraz o 15:00. Jednakże cena złota z godziny popołudniowej uważana jest za obowiązujący w sposób globalny benchmark. Pomimo tego, że cena złota uzależniona jest od bardzo wielu czynników, przez co nie jest ona stabilna, to jednak złoty stanowi jedną z najbardziej powszechnych lokat oszczędności długookresowych. Jest ono w stanie zachować swoją bardzo wysoką wartość nawet w przypadku bardzo niekorzystnych wydarzeniu rynkowych oraz politycznych.

Dowiedz się więcej na temat kształtowania się kursu złota na stronie https://mennica-krakowska.pl/kurs-zlota-od-czego-zalezy

Jakie czynniki mają największy wpływ na kurs złota

Inwestując w złoto można wybierać nie tylko złote sztabki, lecz również granulat złota. Jak wskazuje historia gospodarcza świata ceny złota na przestrzeni kolejnych lat kształtują się z trendem wzrostowym. Złoto od zawsze przypisywane było osobom bogatym, a także zamożnym. Współcześnie najczęściej wykorzystywany jest w celach inwestycyjnych. Jest to dobry sposób na zabezpieczenie swojego majątku na przykład przed wzrostem inflacji. zakup złota jest także doskonałą inwestycją długoterminową, gdyż wówczas przynosi największy procent zysku. Współcześnie dostęp do złota jest praktycznie nieograniczony, dlatego każdy z nas może rozpocząć inwestycje w tego typu kruszec. Cena złota uzależniony jest od stosunkowo wielu czynników nie tylko rynkowych lecz także politycznych. Jednakże jak wskazują liczne prognozy gospodarcze surowiec ten nadal będzie umacniał swoją wartość na przestrzeni kolejnych lat. Należy zauważyć także, że zainteresowanie jakie wzbudza złoto nie maleje, natomiast jeśli chodzi o jego wydobycie to jest ona coraz mniejsze.

Coraz trudniej jest odnaleźć złoto, a ponadto koszty jego wydobywania są także bardzo wysokie. Do najważniejszych czynników wpływających bezpośrednio na ceny złota zalicza się popyt i podaż, czyli ja się w tobie tego kruszcu, także jego zainteresowanie potencjalnych kupców oraz inwestorów. Dodatkowo w ustaleniu wartości złota bierze się pod uwagę także stopy procentowe, a także kurs dolara amerykańskiego. Co ważne cena złota zawsze wyrażana jest w dolarze amerykańskim. Ostatnim elementem mającym bezpośredni wpływ na Wartość kruszca złota ma koniunktura gospodarcza. Jest to jednak dość szerokie pojęcie, gdyż dotyczy ono zarówno kondycję gospodarki jakich trendów politycznych i jakie na niej panują. Jak się okazuje polityka także może bezpośrednio wpływać na cenę kruszcu, a także na zachowania inwestorów. Bardzo często w wyniku niestabilnej polityki państwowej wiele osób postanawia inwestować w złoto, aby w ten sposób zabezpieczyć swoje środki finansowe przed utratą ich wartości. Dotyczy to między innymi spadku wartości ze względu na inflację.

You may also like

Leave a reply

More in E-biznes