Edukacja i kariera

Uprawnienia SEP – co to takiego, jakie są wymagania oraz jak je uzyskać?

Każda osoba, która zaczyna działać w branży energetycznej, elektrycznej czy gazowej na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje coś takiego jak uprawnienia SEP. Czy jednak każdy dokładnie zdaje sobie sprawę z tego czym są uprawnienia sepowskie, kto musi je posiadać i jak powinno się je zdobywać. Kto realizuje szkolenia, jak przygotować się do egzaminu. Poniżej znajdziecie informację na temat tych uprawnień. 

Uprawnienia SEP – co to takiego, kto ich potrzebuje? 

Za skrótem SEP stoi oznaczenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. To organizacja, która zrzesza elektryków z całej Polski, odpowiada za kwestie naukowe a także techniczne. Odpowiada ona za przeprowadzanie szkoleń i egzaminów, które pozwalają na wykonywanie prac w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej.

W przypadku uprawnień SEP możemy mówić o wydaniu ich do dwóch rodzajów prac. Praca dozoru oznaczana jest literą D, zaś eksploatacji oznaczane są literą E. Posiadane uprawnienia elektryczne będą pozwalały na wykonywanie prac w określonym zakresie. I tak jeśli chodzi o uprawnienia dozoru można z nimi prowadzić przeglądy techniczne i dokumentacje, która odnosi się do instalacji elektrycznej. Takie osoby raczej będą zajmować się nadzorowaniem pracy innych albo pracy urządzeń. W przypadku uprawnień, które oznaczone są literą E w zakresie eksploatacji będą one nadawane osobom, które zajmują się działaniami w zakresie montowania, konserwacji i serwisu instalacji elektrycznej. To właściwie podstawowy zakresie jeśli chodzi o uprawnienia, które mają odpowiadać za zachowanie zasad bezpieczeństwa przez osobę, która je posiada.

Podgrupy uprawnień sepowskich 

Oprócz podstawowego podziału na kategorię D i E możemy mówić jeszcze o trzech podstawowych grupach jeśli chodzi o uprawnienia sepowskie. Podstawowy podział obejmuje:

 • G1 uprawnienia elektryczne dla osób, które pracują ze sprzętem elektroenergetycznym
 • G2 uprawnienia energetyczne w przypadku tych, którzy odpowiadają za rozwiązania w zakresie urządzeń cieplnych 
 • G3 uprawnienia gazowe dla tych odpowiadających za pracę sprzętów gazowych.

Poszczególne szkolenia sepowskie będą uprawniały do obsługi konkretnych urządzeń i wygląda to następująco

Kurs G1 uprawnia do eksploatacji i dozoru

 • urządzeń prądotwórczych bez znaczenia jakie jest napięcie znamionowe
 • instalacji, sieci i sprzętów, które mają napięcie nie wyższe niż 1kV
 • urządzeń, instalacji, sieci z napięciem znamionowym wyższym niż 1kV
 • urządzeń elektrotermicznych, urządzeń do elektrolizy i aparatury do kontroli i pomiarów 
 • zespołów z mocą powyżej 50kW
 • oświetlenia na ulicach
 • sieci trakcyjnej

Kurs G2 pozwala na eksploatację i dozór

 • kotłów, turbin, urządzeń odbiorczych pary i wody, urządzeń chłodniczych 
 • sprężarek powyżej 20kW
 • urządzeń do składowania, magazynowania i rozładunku paliw
 • aparatury kontrolno – pomiarowej 

Kurs G3 pozwala na eksploatację bądź dozór

 • urządzeń do pracy z paliwami gazowymi 
 • sieci gazowych przesyłowych z ciśnienie  do 0,5 MPa
 • sieci gazowych rozdzielczych powyżej 0,5MPa
 • urządzeń gazowych z ciśnieniem nie większym niż 5kPa
 • odbiorników paliw gazowych z mocą powyżej 50kW
 • turbin gazowych. 

Jak można uzyskać stosowne uprawnienia 

Chcąc uzyskać stosowane uprawnienia sepowskie należy przejść szkolenia elektryczne, które będą prowadzone przez uprawnione do tego jednostki. Szkolenia elektryczne kończą się egzaminem przed komisją SEP. Prowadzeniem takich szkoleń zajmuje się między innymi GRUPA SILESIA Sp. z o.o. https://kursyzawodowe.pl/oferta/uprawnienia-sep-g1-g2-g3/. Prowadzone w profesjonalny sposób kursy pozwalają na przygotowanie się do egzaminu. Uczestniczenie w kursie wymaga 18 lat i wykształcenia podstawowego. Uzyskane uprawnienia będą ważne przez pięć lat, po tym okresie muszą być odnawiane. 

You may also like

Leave a reply