Firmy i usługi

PIT 2023 – najważniejsze informacje

Przepisy wprowadzone w tym roku w ramach tzw. Polskiego Ładu wpływają na wiele obszarów naszego funkcjonowania, w tym również na kwestie podatkowe. Po wielu pomysłach i modyfikacjach, jakich dokonywało Ministerstwo Finansów, ostatecznie zostały wypracowane zasady, którym podlegać będzie PIT 2023. Samodzielne wypełnienie formularza nie będzie szczególnie skomplikowane, jednak należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. Poniżej wyjaśniamy, co jest ważne.

1. Rodzaje deklaracji PIT

2. Najważniejsze zmiany w podatku PIT

3. Ulgi podatkowe w Polskim Ładzie

Z pewnością jednak nie zmienia się forma, w jakiej możemy wypełnić PIT 2023. Nadal można zdecydować się na tradycyjny formularz składany osobiście w urzędzie skarbowym lub wysyłany pocztą, albo – zdecydowanie bardziej polecany PIT online, do którego wypełnienia i wysłania posłuży program PIT. Potwierdzenie, że deklarację podatkową przekazano do urzędu skarbowego pobierzesz na swój komputer.

Rodzaje deklaracji PIT

Pierwsze pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć, przygotowując się do rozliczenia PIT, brzmi: który z formularzy wybrać. Przeznaczenie poszczególnych druków nie zmieniło się w tym roku, obowiązują więc takie same zasady jak przy PIT 2022, jednak warto przypomnieć sobie, po jaki formularz sięgnąć.

Poniżej znajdziesz charakterystykę najważniejszych druków.

 • PIT 37

To zdecydowanie najczęściej wybierany formularz PIT. Ze statystyk wynika, że sięga po niego ponad 80% podatników. Po ten wariant formularza sięgają między innymi osoby uzyskujące dochody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, a także emeryci i renciści. Warunkiem jest, aby wszystkie przychody zostały opodatkowane za pośrednictwem płatnika. 

 • PIT 36

Ten formularz obejmuje z kolei dochody, od których podatek odprowadza się bez pośrednictwa płatnika, a zatem przede wszystkim dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Ten typ rozliczeń PIT przysługuje także rozliczającym dochody z tytułu najmu, dzierżawy lub podobnych umów.

 • PIT 36L

To rozliczenie PIT przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na opodatkowanie podatkiem liniowym. Co ważne, podatek dochodowy w ich przypadku to stała stawka w wysokości 19%.

 • PIT 28

W tym zeznaniu podatkowym swoje dochody uwzględniają rozliczający się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Istotną informacją dla tej grupy podatników będzie fakt, że Polski Ład zmienił zasady opodatkowania najmu.

Najważniejsze zmiany w podatku PIT

Jedną z kluczowych zmian w nowych przepisach podatkowych są nowe, niższe progi podatkowe – z dotychczasowych 17% do 12%. Nie bez znaczenia jest również fakt podwyższenia kwoty wolnej od podatku, co przekłada się na zdecydowanie wyższe dochody podlegające opodatkowaniu. Wcześniej granica ta znajdowała się na poziomie 8 000 zł, obecnie zaś – 30 000 zł. Płacący stawkę 32% PIT zapłacą osoby dopiero przy dochodach przekraczających 120 000 zł.

Wiele emocji jeszcze na etapie projektu wzbudzało ubezpieczenie zdrowotne. Od 2023 roku zmieniają się zasady, na jakich możliwe jest odliczenie składek zdrowotnych w rozliczeniach PIT. Sposób działania jest w tym przypadku uzależniony od rodzaju opodatkowania. Zapłacone składki można odliczyć od dochodu/przychodu w wyliczeniu zaliczki w ramach podatku dochodowego lub ująć jako koszt uzyskania przychodu. Składki zdrowotnej nie mogą natomiast odliczyć pracownicy rozliczający podatek PIT, z związku z czym wysokość składki zdrowotnej dla nich de facto wzrosła.

Ulgi podatkowe w Nowym Ładzie

Bardzo istotny temat dla większości podatników stanowią przysługujące ulgi podatkowe oraz odliczenia od dochodu, które można ująć w rozliczeniu PIT. Jeśli chcesz skorzystać z takich odliczeń, wystarczy uwzględnić je podczas wypełniania zeznania rocznego.

W ramach deklaracji podatkowej od podatku mogą zostać odliczone:

 • ulga prorodzinna – wyliczana miesięcznie, w wysokości 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko i 225zł na czwarte i kolejne dziecko,
 • składka zdrowotna – pod warunkiem ujęcia składki zdrowotnej w informacji przekazanej przez płatnika, na przykład PIT 11,
 • ulga aktywizacyjna – pozwalająca odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnianiem osoby bezrobotnej.

Prócz tego istnieje szereg odliczeń od dochodu w postaci:

 • ulgi rehabilitacyjnej – obejmującej wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, 
 • odliczenia zwróconych świadczeń nienależnie pobranych,
 • odliczenia darowizny – w ten sposób można odliczyć darowiznę w wysokości maksymalnie 6% dochodów wynikających z zeznania podatkowego, pod warunkiem, że istnieją dokumenty potwierdzające prawo do takiej darowizny oraz fakt jej dokonania,
 • ulgi internetowej – do 760 zł przez dwa następujące po sobie lata,
 • ulgi termomodernizacyjnej – w wysokości do 53 000 zł dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Jak widać, osoby rozliczające PIT online lub tradycyjnie mogą skorzystać z szeregu ulg i odliczeń na zasadach określonych przepisami ustawy. O tym, jak wysokie to będą kwoty decyduje podstawa obliczenia podatku.

You may also like

Leave a reply