Członkowie Zwyczajni

 1. Anzelewicz Krzysztof – Port Economy Professional
 2. Barańska Liliana – dyrektor, Bałtycka Akademia Umiejętności
 3. Biłat Danuta – Transport Economy Professional
 4. Chłopecki Jerzy – komandor rezerwy
 5. Cieślak Andrzej – Urząd Morski w Gdyni
 6. Christowa Czesława, prof. ZUT Szczecin, prezes  Instytutu Transportu, Spedycji i Logistyki
 7. Długosz Zdzisław – Instytut Badań nad Bezpieczeństwem
 8. Dobrowolski Krzysztof, prof.  –  Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
 9. Gil Piotr – GrECo JLT Polska
 10. Grzybowski Marek, prof. AM Gdynia – Akademia Morska w Gdyni, Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania
 11. Grzelakowski Andrzej, prof.  – dziekan wydziału WPiT, Akademia Morska w Gdyni; Prezes Rady Nadzorczej ZMP Gdynia
 12. Igielski Michał, dr  – Akademia Morska w Gdyni, Katedra Ekonomii i Zarządzania
 13. Jarosiński Janusz – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. do 2016 r.
 14. Jaszowski Władysław – dziennikarz gospodarczy
 15. Jaś Zbigniew – radca prawny
 16. Jurkowski Ryszard, dr – ekonomista
 17. Juszczyszyn Józef – ekspert, spedycja, logistyka
 18. Kamiński Marek – podróżnik, biznesmen
 19. Karnicki Zbigniew, dr – Morski Instytut Rybacki
 20. Kilian Andrzej, dr inż. – dyrektor OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.
 21. Kuchnowski Lech – dyrektor
 22. Królikowski Andrzej, dr – dyrektor Urzędu Morskiego Gdynia, prezes Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej
 23. Lewandowski Jerzy, dr – Sekretarza Generalny – Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 24. Lewandowski Andrzej – Geomor Ltd. Gdańsk
 25. Linkowski Tomasz, prof. nadzw. – dyrektor, Morski Instytut Rybacki
 26. Lipski Marek – ekspert
 27. Masny Piotr – Seatrans Crewing S.A.
 28. Mickiewicz Piotr, prof.  – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 29. Milczewski Grzegorz – ekspert ds. morskich
 30. Naskręt Alfred – kpt.ż.w., Szkoła Morska w Gdyni
 31. Nawrocki Witold – kpt.ż.w., Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni
 32. Niemiec Ryszard – ekspert żeglugowy
 33. Marek Robert – prezes zarządu HTPCS
 34. Nowakiewicz Zbigniew – ekspert żeglugowy
 35. Palmowski Tadeusz, prof.  – Kierownik Katedry  Geografii Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Gdański
 36. Pawłowski Artur – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 37. Pliński Marcin, prof. – Uniwersytet Gdański, Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Oceanological and Hydrobiological Studies”
 38. Rychlicki Krzysztof – prezes zarządu PPH ‚Dalmor” Gdynia
 39. Rogoziński Andrzej – prezes zarządu Polcargo Ltd. Gdynia
 40. Smolarek Zbigniew – Petrobaltic Ltd. Gdańsk
 41. Schon Jerzy – ekspert ubezpieczeniowy
 42. Skelnik Julian – chairman of the Baltic Port Organization, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.,
 43. Skwiercz Stefan – właściciel Posesor Surveyor Gdynia
 44. Starnawski Jerzy – Członek Zarządu, Zastępca Dyrektora PPP Naftoport Ltd. Gdańsk
 45. Stateczny Andrzej, prof., Akademia Morska Szczecin; właściciel Marine Technology
 46. Stefaniak Lechosław – dziennikarz gospodarczy
 47. Stawski Andrzej – AStawski Shipbrokers
 48. Szymanowska Beata – Zarząd Morskiego Portu Gdynia
 49. Toczek Ryszard – Urząd Miasta Gdynia, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta
 50. Studziński Robert – ODYS Shipyard Ltd. Gdańsk
 51. Wędziński Maciej – Maritime Wortal, WYDAWNICTWO LINK Ltd. Szczecin
 52. Węglewski Konrad – Czarny Tulipan Ltd. Gdynia
 53. Wojciechowski Stanisław – ODYS Shipyard Ltd. Gdańsk
 54. Zbigniew Zienowicz, dr inż.  Prezes Hydromega
 55. Ziółkowski Tomasz – ekspert