Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Zwyczajni i Członkowie Założyciele Stowarzyszenia

 1. Anzelewicz Krzysztof – Port Economy Professional, wiceprezes Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
 2. Barańska Liliana – dyrektor, Bałtycka Akademia Umiejętności
 3. Biłat Danuta – Transport Economy Professional
 4. Brodecki Zdzisław, prof.  – przewodniczący THINK TANKu MORSKIEGO i KOSMICZNEGO
 5. Chłopecki Jerzy – komandor rezerwy
 6. Cieślak Andrzej – Urząd Morski w Gdyni
 7. Christowa Czesława, prof. ZUT Szczecin, prezes  Instytutu Transportu, Spedycji i Logistyki
 8. Chyc Paweł, dr prawa morskiego, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, członek Komisji Prawa Morskiego
 9. Długosz Zdzisław – Instytut Badań nad Bezpieczeństwem
 10. Dobrowolski Krzysztof, prof.  –  Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
 11. Gazdowska Eliza, dyrektor marketingu PARTNER-SHIP
 12. Gil Piotr – GrECo JLT Polska
 13. Grzybowski Marek, prof. AM Gdynia – Akademia Morska w Gdyni, Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania
 14. Grzelakowski Andrzej, prof.  – dziekan wydziału WPiT, Akademia Morska w Gdyni; Prezes Rady Nadzorczej ZMP Gdynia
 15. Igielski Michał, dr  – Akademia Morska w Gdyni, Katedra Ekonomii i Zarządzania
 16. Jakubczyk Józef – ekspert ds. morskich technologii militarnych, OBR CTM
 17. Jarosiński Janusz – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. do 2016 r.
 18. Jaszowski Władysław – dziennikarz gospodarczy
 19. Jaś Zbigniew – radca prawny
 20. Jurkowski Ryszard, dr – ekonomista
 21. Juszczyszyn Józef – ekspert, spedycja, logistyka
 22. Kamiński Marek – podróżnik, biznesmen
 23. Karnicki Zbigniew, dr – Morski Instytut Rybacki
 24. Kilian Andrzej, dr inż. – dyrektor OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.
 25. Kuchnowski Lech – dyrektor
 26. Królikowski Andrzej, dr –  prezes Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej
 27. Krasnodębski Grzegorz, kmdr prof. Akademia Marynarki Wojennej, Prodziekan ds. Nauki, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 28. Lewandowski Jerzy, dr – Sekretarza Generalny – Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 29. Lewandowski Andrzej – Geomor Ltd. Gdańsk
 30. Linkowski Tomasz, prof. nadzw. – dyrektor, Morski Instytut Rybacki
 31. Lipski Marek – ekspert
 32. Masny Piotr – Seatrans Crewing S.A.
 33. Mickiewicz Piotr, prof.  – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 34. Milczewski Grzegorz – ekspert ds. morskich
 35. Naskręt Alfred – kpt.ż.w., Szkoła Morska w Gdyni
 36. Nawrocki Witold – kpt.ż.w., Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni
 37. Niemiec Ryszard – ekspert żeglugowy
 38. Marek Robert – prezes zarządu HTPCS
 39. Nowakiewicz Zbigniew – ekspert żeglugowy
 40. Ozygała Krzysztof, właściciel, prezes zarządu PARTNER-SHIP
 41. Palmowski Tadeusz, prof.  – Kierownik Katedry  Geografii Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Gdański
 42. Pawłowski Artur – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 43. Polkowska Małgorzata, prof., Akademia Sztuki Wojennej, – kierownik Katedry PRAWA WOJSKOWEGO I KONFLIKTÓW ZBROJNYCH
 44. Pliński Marcin, prof. – Uniwersytet Gdański, Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Oceanological and Hydrobiological Studies”
 45. Rychlicki Krzysztof – prezes zarządu PPH ‚Dalmor” Gdynia
 46. Rogoziński Andrzej – prezes zarządu Polcargo Ltd. Gdynia
 47. Smolarek Zbigniew – Petrobaltic Ltd. Gdańsk
 48. Schon Jerzy – ekspert ubezpieczeniowy
 49. Skelnik Julian – chairman of the Baltic Port Organization, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.,
 50. Skwiercz Stefan – właściciel Posesor Surveyor Gdynia
 51. Starnawski Jerzy – Członek Zarządu, Zastępca Dyrektora PPP Naftoport Ltd. Gdańsk
 52. Stateczny Andrzej, prof., Politechnika Gdańska; właściciel Marine Technology
 53. Stefaniak Lechosław – dziennikarz gospodarczy
 54. Stawski Andrzej – AStawski Shipbrokers
 55. Szymanowska Beata – Zarząd Morskiego Portu Gdynia
 56. Toczek Ryszard – Urząd Miasta Gdynia, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta
 57. Topolska Paulina, mgr, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa, sekretarz Komitetu Nauk Kosmicznych PAN
 58. Ostrowska Mirosława, prof. Instytut Oceanologii PAN, satelitarny monitoring środowiska Morza Bałtyckiego SatBałtyk
 59. Studziński Robert – ODYS Shipyard Ltd. Gdańsk
 60. Wędziński Maciej – Maritime Wortal, WYDAWNICTWO LINK Ltd. Szczecin
 61. Węglewski Konrad – Czarny Tulipan Ltd. Gdynia
 62. Więckowski Marcin, Prezes WHIZBRAND GROUP
 63. Wittbrodt Edmund – prof., Politechnika Gdańska, przewodniczący Komitetu Nauk Kosmicznych PAN
 64. Wojciechowski Stanisław – ODYS Shipyard Ltd. Gdańsk
 65. Zbigniew Zienowicz, dr inż.  Prezes Hydromega
 66. Ziółkowski Tomasz – ekspert