Władze

POLSKI KLASTER MORSKI – POLISH MARITIME CLUSTER

Zarząd/ Management:

Prezes Zarządu/ President                 Marek Grzybowski,  dr hab. prof. em. Akademii Morskiej w Gdyni (Maritime University Gdynia)

Wiceprezesi/ Vice Presidents:          Alfred Naskręt kpt.ż.w. – Szkoła Morska Sp. z o.o. Gdynia (Gdynia Maritime School)

 Zbigniew Jaś, mecenas, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej

Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący                Andrzej Stawski