Władze

 

Zarząd/ Management:

Prezes Zarządu/ President                 Marek Grzybowski,  dr hab. prof. Akademii Morskiej w Gdyni (Maritime University Gdynia)

Wiceprezesi/ Vice Presidents:           Ryszard Toczek – Przedstawiciel Prezydenta Gdyni (Mayor of Gdynia representative)

                                                                  Alfred Naskręt kpt.ż.w. – Szkoła Morska Sp. z o.o. Gdynia (Gdynia Maritime School)

Komisja Rewizyjna:

Prezes Komisji Rewizyjnej                   Zbigniew Jaś

Członek Komisji Rewizyjnej                 Zbigniew Nowakiewicz