O nas

Polski Klaster Morski (do marca br.: Pomorski Klaster Morza i Zlewiska Wisły) został powołany w dniu 27 lipca 2009 roku i wpisany do KRS 22 października 2009 roku. Klaster jest Stowarzyszeniem, członkiem European Network of Maritime Clusters.

Polish Maritime Cluster Activity 2018-01-11 Marek Grzybowski

polski-klaster-morski_strategia-do-2025-z-perspektywa-2030

Celem Klastra jest wspieranie innowacji i rozwoju w obszarze badań, przedsiębiorczości, administracji i samorządu związanych z Regionem Morza Bałtyckiego oraz oceanu światowego wraz z zapleczem lądowo-wodnym wzdłuż biegu Wisły i Odry, gospodarczych i społecznych więzi Pomorza i Polski z pozostałymi krajami Regionu Morza Bałtyckiego  oraz pełnienia roli instytucji koordynującej poprzez:

 • stworzenie sieci współpracy      przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji      otoczenia biznesu,
 • zwiększanie zdolności      innowacyjnych i integracyjnych przedsiębiorstw gospodarki morskiej i      zlewiska Wisły, wspieranie budowy i rozwoju innowacyjnego
  i konkurencyjnego Klastra,
 • tworzenie warunków dla      skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych oraz      jednostek badawczo-rozwojowych,
 • doradztwo dla przedsiębiorstw,      rozwijanie innowacyjnych technologii, wspieranie inicjatyw gospodarczych,      oraz przeciwdziałanie bezrobociu,
 • rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki,
 • uczestnictwo w europejskich i światowych organizacjach, a zwłaszcza w organizacji klastrów europejskich,
 • udział w realizacji na obszarze działania klastra priorytetów i działań Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego
 • rozwijanie potencjału gospodarczego i logistycznego VI Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego przez współpracę z zainteresowanymi związkami samorządowymi i gospodarczymi w tym przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Miast  Autostrady Bursztynowej z siedzibą w Gdyni, .
 • uczestnictwo w Międzynarodowym Forum Gospodarczym organizowanym przez miasto Gdynię.
 • współtworzenie polskiej polityki morskiej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i lobbingowej w celu wykreowania województwa pomorskiego, jako atrakcyjnego dla inwestorów,
 • zapewnienie transferu wiedzy pomiędzy Członkami Klastra.

Zapraszamy do współpracy Firmy i Instytucje, których celem nadrzędnym jest wszechstronny rozwój szeroko rozumianych Polskich Przemysłów Morskich w imię zasady, że duży może więcej.

Zarząd Polskiego Klastra Morskiego

Marek Grzybowski,  Alfred Naskręt, Zbigniew Jaś, Krzysztof Anzelewicz

POLISH MARITIME CLUSTER 2013_Marek_Grzybowski_prof GMU