THINK TANK

MORSKI THINK TANK

Celem głównym jest identyfikowanie trendów w światowej gospodarce morskiej i jej otoczeniu oraz kreowanie strategii i wyznaczanie kierunków rozwoju Polski Morskiej.

MORSKI THINK TANK jest to inicjatywa, która powstała w czasie konferencji Polityka Morska, której celem była analiza realizacji polityki morskiej Polski i określenie metod, działań i narzędzi optymalnego wykorzystania morskiego potencjału Polski.

Położenie  morskie Polski to dobro narodowe, które należy traktować jako wartość dodaną Polski i wykorzystać do intensywnego włączenia naszego kraju w rozwój światowej gospodarki innowacyjnej. Musimy wykorzystać skutecznie fakt, że w Polsce, w gospodarce morskiej działa  około 12 tys. przedsiębiorstw, kilka uczelni i instytutów naukowych. Prawie 90 tys. zatrudnionych w polskich firmach generuje przychody w wysokości prawie 25 mld zł. Polskie przedsiębiorstwa działające w obszarze „niebieskiej gospodarki” należą w Polsce do najbardziej innowacyjnych i są rozpoznawalne na rynku globalnym.

Państwa i regiony korzystające z morza i położenia nadmorskiego rozwijają się dynamiczniej niż kraje i regiony, które nie korzystają z zasobów morza i nadmorskiego położenia kraju, czego mamy liczne dowody z Azji, Ameryki, Afryki i Europy. W wielu przypadkach państwa z rozwiniętymi przemysłami morskimi i szeroko wykorzystując dostęp do morza łagodniej przechodzą recesję i dywersyfikują gospodarkę, rozwijając produkcję i usługi zarówno w branżach tradycyjnych (np. energetyka, produkcja żywności, surowce, ich transport i przetwórstwo) jak i innowacyjnych (ICT, biotechnologia, medical innovations, creative industries, dynamiczne systemy logistyczne, uszlachetnianie towarów i usług i ich reeksport itd.). Z kolei rozwój tych branż wymusza aktywność w obszarze przemysłów morskich.

Działalność w przestrzeni gospodarki morskiej wywołuje więc popyt pochodny w krajach i regionach, które tę gospodarkę rozwijają. Rozwój branż morskich wywołuje popyt na innowacyjność w innych sektorach gospodarki narodowej, badaniach naukowych i edukacji na wszystkich poziomach kształcenia.

MORSKI THINK TANK

 1. Prof. dr hab. Jerzy Bieliński, Wydział Zarządzania,  Uniwersytet Gdański
 2. Dr  Zbigniew Canowiecki, Prezes Zarządu,  Pracodawcy Pomorza
 3. Prof.  Daniel Duda, Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Nautologiczne
 4. Prof.  dr hab. Piotr Dominiak,    Kierownik Katedry Makroekonomii, Politechnika Gdańska
 5. Dr  Jerzy Lewandowski,               Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 6. Prof.  Wlodzimierz (Vlad) Kaczynski, ekspert ds. globalnej gospodarki morskiej,  University of Washington
 7. Dr  inż. Zbigniew Karpiński, Prezes Zarządu Dyrektor, Centrum Techniki Okrętowej
 8. Dr  inż. Józef Jakubczyk,  doradca Prezesa, Centrum Techniki Morskiej
 9. Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Kierownik Katedry Geografii,              Uniwersytet Gdański
 10. Prof. dr hab. Dorota Pyć, kierownik Katedry Prawa Morskiego, Uniwersytet Gdański
 11. Dr Dominik Rozkrut, Dyrektor  US Szczecin
 12. Prezes Piotr Soyka, Przewodniczący Rady Nadzorczej Remontowa Holding
 13. Dr  Kazimierz Szefler, Dyrektor  , Instytut Morski w Gdańsku
 14. Dr inż. Grzegorz Szyszka, Dyrektor ,  Instytut Logistyki i Magazynowania
 15. Sunil Murlidhar SHASTRI FRGS FRSA, Inspired and Inspiring Speaker and Expert in Ocean and Environmental Governance, http://oceangovernance.org/about-sunil-murlidhar-shastri/
 16. Gurpreet Singhota, Senior Adviser at STM Validation Project, member of the Greenwich Forum, http://www.thegreenwichforum.co.uk/gurpreet-singhota/
 17. Godwin Xerri, Chairmen, European Short Sea Network, Member Board of Directors at WORLDWIDE SHIP AGENTS ASSOCIATION
 18. Dr Zbigniew Zienowicz, Prezes Zarządu Hudromega