Członkowie Wspierający

BSSC 2018 – DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJACEGO

Wysokość wpisowego i składek:

dla Członków Wspierających – wpisowe – 500 zł,  składka roczna w wysokości nie mniej niż 1000 zł.

rachunek bankowy: BGŻ  55 2030 0045 1110 0000 0235 6700