Członkowie Zwyczajni

2018 POLSKI KLASTER MORSKI DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

Wysokość wpisowego i składek:

dla Członków Zwyczajnych –  wpisowe – 100 zł,  składka roczna w wysokości nie mniej niż 100 zł.

rachunek bankowy: BGŻ  55 2030 0045 1110 0000 0235 6700