Członkowie Zwyczajni

polski-klaster-morski-deklaracja-czlonka-zwyczajnego-tel-585586250

Wysokość wpisowego i składek:

dla Członków Zwyczajnych –  wpisowe – 100 zł,  składka roczna w wysokości nie mniej niż 100 zł.

rachunek bankowy: BGŻ  55 2030 0045 1110 0000 0235 6700