Walne Zebrania

POLSKI KLASTER MORSKI 2018-01-11 KORZYSCI DLA CZLONKOW

Polski Klaster Morski WALNE ZEBRANIE sprawozdanie merytoryczne za 2017 r.

. Polski Klaster Morski WALNE 27-06-2017 sprawozdanie merytoryczne

. Polski Klaster Morski – zebranie sprawozdawczo-wyborcze 28-04-2016 r

polski-klaster-morski_strategia-do-2025-z-perspektywa-2030

Polski Klaster Morski – działalność w 2015 roku

Polski Klaster Morski działalność w 2014 r.

Grzybowski_M_POLSKI KLASTER MORSKI_AKTYWNOŚĆ W 2013 R – STRATEGIA NA 2014 R_MG

V WALNE ZEBRANIE KLASTER Uchwała nr 15-2013-WZ_

IV Walne Zebranie Członków Klastra – PROTOKOL – 2013-06-30

PROTOKÓŁ z III Walnego Zebrania Członków Klastra – z dnia 15 marca 2013 roku

Sprawozdanie z działalności 2012 rok

Sprawozdanie z działalności 2009-2011

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012 – http://klastermorski.com.pl/wp-content/uploads/2013/01/Sprawozdanie-KR-2012.jpeg

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2009-2011 – http://klastermorski.com.pl/wp-content/uploads/2013/01/Sprawozdanie-KR-2009-2011.jpeg

Plan Budżetu

================================================================================================== Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 2012-05-14 MG

plan działania na lata 2010-2013