Smart Lab Morski

12 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie ekspertów w ramach Smart Labu morskiego w ramach którego ustalono najważniejsze działania niezbędne w rozwoju   aktywności gospodarczej przedsiębiorstw gospodarki morskiej posiadających potencjał do rozwoju innowacyjnych produktów i procesów oraz ich pozycjonowania na rynku międzynarodowym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pomorskich klastrów, firm produkcyjnych i projektowych oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia. fot. Marek Grzybowski