V Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk

V Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk odbyło się w Gdyni w dniach 6 i 7 grudnia 2018 r. W czasie spotkania dr Wiktor Szydarowski zaprezentował przedsięwzięcia realizowane przez partnerów w ramach projektu TENTacle (Program regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020), zwracając między innymi na szanse i możliwości rozwoju sieci bazowej i rozwinięcia korytarza Bałtyk-Adriatyk o autostrady morskie na Bałtyku. Przedstawiono również wstępne rekomendacje polskich i szwedzkich partnerów projektu. W trakcie spotkania dr Michał Graban opisał aktualny status korytarza Bałtyk-Adriatyk. Przedstawiono również stanowiska przedstawicieli miast i urzędów marszałkowskich działających w obrębie Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Przedstawiciel portów zaprezentowali wykonane i planowane elementy infrastruktury korytarza Bałtyk-Adriatyk w portach morskich: Gdynia, Gdańsk i Szczecin-Świnoujście. Fot.: Marek Grzybowski