SMART LAB MORSKI W GDAŃSKU 2018

 

W Gdańsku w dniach 20 i 21 listopada 2018 r.  odbyło się spotkanie ekspertów w ramach projektu PARP pod tytułem SMART LAB. Zaprezentowano między innymi najnowsze trendy związane z zastosowaniem technologii kosmicznych i ICT w przemysłach morskich. W czasie warsztatów dokonano analizy SWOT i PESTLE  w odniesieniu do polskich przemysłów morskich pod kątem wykorzystania ich potencjału produkcyjnego i usługowego na rynku międzynarodowym. Zidentyfikowano najważniejsze tendencje rozwojowe i szanse włączenia się przedsiębiorców i naukowców w formie prowadzenia wspólnych B+R. Stwierdzono, że polska gospodarka morska dysponuje kadrą, która zapewnia dobrą pozycję Polski w światowej gospodarce morskiej. Brakuje dobrego sprzężenia między przedsiębiorcami i pracownikami nauki uczelni Wybrzeża w kreowaniu wspólnych projektów naukowo-badawczych. Stwierdzono, że  polskich przemysłach morskich, kosmicznych i ICT tkwi znaczny potencjał, który ma szansę na zwiększenie udziału przedsiębiorców i naukowców w międzynarodowym łańcuchu wartości. Będzie to możliwe przy większej aktywności środowisk przemysłowych i naukowych oraz nieudrożniania przepływu informacji. Niezbędna jest również większa integracja działań,  inicjowanie i realizacja projektów badawczych przez uczestników inteligentnych specjalizacji Pomorza, szczególnie z sektora ICT, kosmicznego oraz logistycznego i stoczniowego. Fot. Marek Grzybowski