Uniwersytet Morski w Gdyni – inauguracja roku akademickiego 2018/2019

 

Parada w towarzystwie Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Gaudeamus igitur w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Tak Uniwersytet Morski zainaugurował nowy rok akademicki.

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 5 tysięcy osób. Obecnie uczelnię tworzą 4 wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w ramach, których UMG rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną w 9 kierunkach studiów w 42 specjalnościach.

Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. gdynia.pl

Uniwersytet Morski to uczelnia z tradycjami. Jego bogatą historię zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powołujący do istnienia Szkołę Morską.
W 1958 roku Państwowa Szkoła Morska otrzymała status pomaturalnej uczelni technicznej, a dziesięć lat później połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego i ostatecznie w roku 1968 przekształcono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni.
Od 2001 roku Uczelnia nosiła nazwę  Akademia Morska w Gdyni. Od 1 września 2018 roku, rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, uczelnia została Uniwersytetem Morskim.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podczas inauguracji roku na Uniwersytecie Morskim, fot. gdynia.pl

Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. gdynia.pl

Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. gdynia.pl
 Relacja: http://www.gospodarkamorska.tv/relacje-tv/Rok-akademicki-20182019-na-Uniwersytecie-Morskim-rozpoczety-l1771.html