Norwegian Coast Guard helped the Polish research vessel OCEANIA

R/v OCEANIA, the ship of the Institute of Oceanology PAN  conducting research on the Spitsbergen shelf, found a floating „ghost net”  (trawl net unseen for the navigators) on Tuesday, August 14. The net wound on the ship’s propeller, completely immobilized the propulsion system and caused an uncontrolled drift of the unit. The situation was a threat to the safety of the crew and the ship. After inspection of the ship’s propeller with the use of a submarine camera, the captain stated that the crew did not have adequate means to remove the failure. The captain informed the Governor of Spitsbergen and the Norwegian Coast Guard about the situation and asked for help.  NORDKAPP Coast Guard ship with a team of divers arrived immediately for help. The nets that wrapped the ship’s bolt were removed after several hours of hard work by the divers. Fast and difficult action was carried out free of charge. It is a beautiful, traditional expression of the solidarity of the people of the sea and recognition of the presence of Poles in the Svalbard region in the eyes of the Norwegians.

Drifting nets are a serious problem not only for navigation but also for sea nature, because they are made of a thick material resembling nylon. They pose a deadly danger to animals and birds. Floating in water for years, they catch fish, birds and marine mammals. Fishing nets are also dangerous on the shore. Only last year, scientists from the Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences identified about 100 skeletons of reindeer that died on the shores of Spitsbergen tangled in abandoned networks.

Regina Terlecka

The Norwegian Coast Guard (Norwegian: Kystvakten) is a maritime military force which is part of the Royal Norwegian Navy (Kongelig Norske Marine). The coast guard’s responsibility are for fisheries inspection, customs enforcement, border control, law enforcement, shipping inspection, environmental protection, and search and rescue. It operates throughout Norway’s 2,385,178-square-kilometer (920,922 sq mi) exclusive economic zone (EEZ), internal waters and territorial waters. The Norwegian Coast Guard is organised within the Navy to ensure education, manning and maintenance. The Coast Guard operates 15 vessels of various types, sizes and capabilities. All the vessels are homeported at the Norwegian Coast Guard Base in Sortland, Northern Norway. They are operated through a dual-crew concept, resulting in an operational pattern with more than 300 sea days for each vessel a year. Source: https://forsvaret.no

 Szybka pomoc Norwegów dla polskiego statku badawczego

We wtorek 14 sierpnia prowadzący badania na szelfie Spitsbergenu statek Instytutu Oceanologii PAN r/v OCEANIA trafił na unoszącą się pod powierzchnią wody, niewidoczną dla nawigatorów  zerwaną sieć trałową – tzw.” ghost net”. Sieć nawinęła się na śrubę statku, całkowicie unieruchomiła system napędowy powodując niekontrolowany dryf jednostki zagrażając bezpieczeństwu załogi.  Po inspekcji śruby przy pomocy kamery podwodnej Kapitan stwierdził, że załoga nie dysponuje odpowiednimi środkami do usunięcia awarii i zdecydował się powiadomić Gubernatora Spitsbergenu i norweską Straż Przybrzeżną o zaistniałej sytuacji jednocześnie prosząc o pomoc.  Norwegowie skierowali natychmiast okręt straży przybrzeżnej NORDKAPP z ekipą nurków  i po kilkunastu godzinach awaria została usunięta. Co bardzo ważne, szybka i trudna akcja została przeprowadzona  nieodpłatnie, co jest pięknym, tradycyjnym wyrazem solidarności ludzi morza i uznania jakim obecność  Polaków w rejonie Svalbardu  cieszy się w oczach Norwegów.

 Dryfujące sieci są poważnym problemem nie tylko dla nawigacji ale i dla morskiej przyrody- zrobione z grubego materiału przypominającego nylon,  unosząc się w wodzie przez lata, łapią ryby, ptaki i ssaki morskie, w końcu lądują na brzegach, gdzie stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla zwierząt i ptaków. W ubiegłym roku ekipa z Instytutu Oceanologii PAN naliczyła około 100 szkieletów reniferów, które zginęły na wybrzeżach Spitsbergenu zaplątane w porzucone sieci.

Regina Terlecka