Polski cud nad Bałtykiem

W środę 15 sierpnia 2018 roku w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się promocję książki Małgorzaty Sokołowskiej pt. „Polski cud nad Bałtykiem”. Album przygotowany został na 100-lecie Niepodległej. „Polski cud nad Bałtykiem” jest bogato ilustrowaną opowieścią, obejmującą okres od 1914 do 1939, od wojny do wojny, będącą spojrzeniem na Polskę oraz Pomorze oczami świadków i uczestników tamtych czasów, opartą na starannie wybranych fragmentach gazet codziennych.

Autorka skupia się w swoim dziele na powstaniu miasta Gdyni, portu i Marynarki Wojennej, jednakże wiele tematycznie związanych wątków z Polskim Wybrzeżem, Bałtykiem oraz sytuacją polityczno-gospodarczą znalazło swoje miejsce na kartach książki. W przedmowie Małgorzata Sokołowska napisała „… tytuł zaczerpnęłam z „Wielkopolskiej Ilustracji” z roku 1930, poświęconej fenomenowi Gdyni. Ale o cudach pisali także inni, …”.

Polskie Towarzystwo Nautologiczne podczas promocji książki reprezentował kontradmirał w stanie spocz. dr. inż. Czesław Dyrcz – członek zarządu.

Czesław Dyrcz,

Zdjęcia i relacja: http://www.muzeumgdynia.pl