Akademia Morska w Gdyni na Liście Szanghajskiej

Akademia Morska w Gdyni znalazła się na 42 miejscu w dyscyplinie Marine/Ocean Engineering (inżynieria morska) tzw. Listy Szanghajskiej. Na liście tej Akademia Morska w Gdyni znalazła się po raz pierwszy. Uczelnie zgodnie z przyjętymi zasadami oceniane są w 54 dyscyplinach naukowych. Ranking tworzony jest w oparciu o łączną liczbę publikacji naukowych z danej dyscyplinie, liczbę artykułów opublikowanych w najlepszych czasopismach naukowych dla wybranej dyscypliny, liczbę cytowań oraz współpracę międzynarodową.

Dla Akademii Morskiej w Gdyni jest to wysokie wyróżnienie, stanowiące tym samym potwierdzenie ważności prowadzonych badań plasujących się dyscyplinie inżynieria morska – przyjętej przez twórców rankingu, ale też dyscypliny naukowych według klasyfikacji OECD.