Regiony nadmorskie w procesie przedsiębiorczego odkrywania

 

19 lipca 2018 roku z inicjatywy Karoliny Lipińskiej, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Narodowym Muzeum Morskim odbyło się spotkanie nt. aktywnego udziału regionów nadmorskich w procesie przedsiębiorczego odkrywania w ramach projektu pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”.

   

Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Urzędów Marszałkowskich Województwa Zachodniopomorskiego,  Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego, Przewodnicząca Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie offshore i portowo-logistyczne, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej (Smart Blue Regions), Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot (Smart-up BSR) oraz Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny.

W czasie spotkania zaprezentowano koncepcję i aktualne efekty projektu pn.: „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” oraz narzędzi będących w gestii PARP w tym m.in. Smart Panel, Smart Lab. Rozwój inteligentnych specjalizacji Pomorza, Zachodniopomorskiego  oraz Warmińsko-Mazurskiego przedstawili reprezentanci urzędów marszałkowskich. Dyskutowano na temat możliwości wpisania aktywności firm działających w gospodarce morskiej w proces przedsiębiorczego odkrywania w ramach projektu pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”. Przedstawiciele PARP stwierdzili, że w IV kwartale br. zostaną zaproponowane konkretne rozwiązania dotyczące utworzenie morskiego Smart Labu. Zdjęcia: Marek Grzybowski