40-lecie współpracy z Hochschule Bremerhaven

W dniu 28 maja 2018 roku przedstawiciele AMG uczestniczyli w uroczystych obchodach 40-tej rocznicy współpracy pomiędzy obu Uczelniami, zorganizowanych w Bremerhaven. Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy nastąpiło symboliczne odnowienie tej współpracy poprzez podpisanie przez Rektora Hochschule Bremerhaven, prof. Petera Ritzenhoffa i Prorektora ds. Nauki AMG, prof. Ireneusza Czarnowskiego nowej umowy dotyczącej kontynuacji i poszerzenia obszarów wspólnych działań AMG i HB.

Więcej: http://www.am.gdynia.pl