Port Gdańsk podpisał umowę z Projmors i Mosty Gdańsk na koncepcję Portu Centralnego

 

Port Gdańsk podpisał umowę z konsorcjum, na które składa się Projmors Biuro Budownictwa Morskiego oraz Mosty Gdańsk. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk oraz członek ASE, Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego są członkami wspierającymi Polskiego Klastra Morskiego (MG).

 – Port Centralny to flagowa inwestycja w Porcie Gdańsk. To inwestycja, która pozwoli polskiej gospodarce morskiej wejść do czołówki portów europejskich i konkurować z portami światowymi. Ekonomia jest bezwzględna: powstają coraz większe jednostki, które jednorazowo przewożą więcej towaru. Musimy mieć atrakcyjną infrastrukturę głębokowodną, dzięki której Port Gdańsk będzie portem pierwszego wyboru dla wielu rynków. Cieszę się, że prace nad realizacją tego projektu nabierają tempa – mówi Łukasz Greinke, Prezes ZMPG S.A.

Konsorcjum opracuje koncepcję Portu Centralnego w ciągu najbliższych 10 miesięcy. Dokument będzie zawierał pogłębione analizy dotyczące m.in. popytu na morski transport towarów czy przewozy pasażerskie w skali kraju, kontynentu i całego świata, a także obecnych potoków strumieni towarowo-pasażerskich w Porcie Gdańsk. Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienie prognoz zmian w popycie na ten transport w perspektywie do 2050 roku.

– Port Centralny to inwestycja, na którą należy patrzeć przez pryzmat kolejnych kilkudziesięciu lat. Potrzebna nam szczegółowa wiedza na temat tego, jak będzie wyglądała światowa gospodarka morska, by uszyć go na miarę, dopasowując funkcje poszczególnych terminali do potrzeb rynku tłumaczy Marcin Osowski, Wiceprezes ZMPG ds. Infrastruktury.

– To dla nas bardzo ważna chwila. Jesteśmy dumni z tego, że będziemy mieli znaczący wpływ na powstanie najnowocześniejszej infrastruktury portowej w całym basenie Morza Bałtyckiego. Oczywiście jesteśmy świadomi tego, jak odpowiedzialne zadanie wzięliśmy na siebie, jednak konsorcjum składa się ze sztabu doświadczonych profesjonalistów, dlatego o efekt końcowy się nie martwimy – mówi Mateusz Samulak, Prezes Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, które przewodniczy konsorcjum.

Wykonawca przedstawi trzy warianty koncepcji Portu Centralnego. Każdy musi zawierać mapę oraz część opisową, a jeden z nich także rekomendację.

Agata Kupracz, Zdjęcia:  ZMP Gdańsk, Marek Grzybowski, więcej: http://www.portgdansk.pl/wydarzenia/