40 lat Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta

  

Uczniowie, kadra pedagogiczna i personel techniczny wraz z rodzicami i zaprzyjaźnionymi szkołami i organizacjami obchodzili uroczyście 40-lecie działalności edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta.

19 sierpnia 1977 roku odbyła się pierwsza Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 40. W nowej placówce oświatowej przy ulicy Rozewskiej 33 w Chyloni naukę podjęło 1408 uczniów. Kl. 8 a, b stworzyli uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 4 i 16, klasę 8 c – uczniowie z innych placówek. Wychowawczynią tej ostatniej była autorka niniejszego opracowania. Nowy budynek zlokalizowano w obrębie ulic: Czerwonych Kosynierów (obecnej Morskiej), Kartuskiej, Raduńskiej, Helskiej, Swarzewskiej, Chełmińskiej, Masztowej, Krokowskiej. Dyrektorem nowej placówki oświatowej został mgr Jerzy Metera. Kierował nią przez 26 lat. Dziś szkołą kierują: Dorota Haase, Dyrektor Szkoły wraz zastępczyniami: Joanną Golec,  Katarzyna Jagoda oraz Dorotą Szymańską.

 

W dniu 28 marca 1987 roku Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni jako pierwsza szkoła w Polsce otrzymała imię kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta. Bardzo uroczyście obchodzona jest każda kolejna rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni. Uczniowie oglądają akademie z bogatymi programami artystycznymi przygotowywanymi przeważnie przez nauczycieli języka polskiego na podstawie tekstów K. O. Borchardta.Dzieci z klas II-III biorą udział w potyczkach międzyklasowych, w których wykazują się wiedzą o życiu kapitana i utworach przez niego napisanych. Potyczki są też sprawdzianem wiedzy o morzu i testem opanowania umiejętności marynarskich. W tworzeniu scenariuszy potyczek wyspecjalizował się zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego (p. Joanna Sprenger, p. Małgorzata Kluge, p. Ilona Dziubek, p. Anna Kłodzińska). Uczniowie klas IV-VI biorą udział w konkursach wiedzy o patronie szkoły, również w konkursach literackich wiążących się z patronem. Perfekcję w tworzeniu scenariuszy konkursów osiągnęła polonistka – pani Janina Piotrowska. Od dnia nadania szkole imienia uczniowie śpiewają piosenkę „Nasz kapitan”. Autorką tekstu i opracowania muzycznego jest Gabriela Grygiel – nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni.
W szkole wiele uwagi poświęca się edukacji europejskiej, edukacji morskiej oraz uczy się języka kaszubskiego.  W czasie uroczystości dzięki aktywności kadry pedagogicznej uczniowie i nauczyciele w czasie dynamicznego spektaklu pokazali wszystkie atuty nowoczesnej szkoły.
Za zasługi w edukacji morskiej Sztandar Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni odznaczony został Krzyżem „Pro Mari Nostro” – honorowym odznaczeniem przyznawanym przez Ligę Morską i Rzeczną, którego początki sięgają okresu międzywojennego. Obraz z widokiem na Klif Orłowski otrzymała Szkoła do Narodowego Muzeum Morskiego, które patronuje szkole. Fot. Marek Grzybowski
Więcej o Szkole Podstawowej nr. 40.: http://www.sp40gdynia.pl/
Więcej o Krzyżu „Pro Mari Nostro”: http://www.lmir.pl/wyroznienia/