Turystyka w Gdyni

Akademia sprawdzi, czego turyści szukają #wGdyni.

Wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała i prorektor prof. Irenesz Czarnowski podpisali porozumienie, dzięki któremu miasto będzie mogło rozpocząć wspólne działania z uczelnią. Chodzi o cykliczne badania prowadzone według metod dopasowanych do gdyńskich potrzeb. To pierwszy krok do ważnej współpracy, dzięki której Gdynia dowie się więcej o turystach i ich potrzebach. Miasto chce podnosić swoją atrakcyjność i dostępność dla przyjezdnych, stąd porozumienie z Akademią Morską, która regularnie będzie przygotowywać badania ruchu turystycznego. Dowiemy się w skrócie kto, po co i na jak długo pojawia się w Gdyni. Współpraca ma zaowocować niezwykle przydatną, specjalistyczną wiedzą o gdyńskim ruchu turystycznym – badania przeprowadzą fachowcy i studenci z Akademii Morskiej.

– Jednym ze sposobów dywersyfikacji naszej gospodarki jest postawienie na silną turystykę. Nie chcemy być wielkim kurortem, ale chcemy stać się bardzo ciekawym miastem spotkań – mówiła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni. – W dzisiejszych czasach trzeba mieć dobrą diagnozę, żeby dobrze radzić sobie z zagadnieniami ekonomicznymi. Chcemy opierać się nie na szczęściu, ale na wiedzy. Dostaniemy nie tylko wyniki, ale przede wszystkim metodę badania skrojoną do naszych wspólnych potrzeb. To pozwoli nam dużo sensowniej planować wszystkie nasze działania i sprawniej realizować cele, które chcemy osiągnąć – wyjaśniła wiceprezydent.

Środowisko gospodarki turystycznej Gdyni widząc potrzebę współpracy, powołało już wcześniej Gdyńską Radę Turystyczną. Partnerzy zwrócili wówczas uwagę na konieczność monitorowania rynku turystycznego w Gdyni, w celu lepszego i skutecznego kierowania działań promocyjnych oraz tworzenia oferty turystycznej dopasowanej do współczesnych, wymagających turystów. Dzisiejsze „Porozumienie o Współpracy Partnerskiej” między Urzędem Miasta a Akademią Morską to odpowiedź na tę prośbę.

– Monitorowanie rynku i ruchu turystycznego w Gdyni to jeden z filarów rozwoju gospodarczo-społecznego. Akademia Morska ma kompetencje ku temu, żeby przeprowadzić zadania związane z inwentaryzacją i oceną struktury rynku turystycznego, ale też z szacowaniem korzyści dla miasta – mówił dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prorektor ds. nauki Akademii Morskiej w Gdyni.

– Z jednej strony będziemy analizować podaż, z drugiej strony popyt. Wykorzystamy wszystkie możliwe metody, techniki i narzędzia badawcze, w zależności od przedmiotu i podmiotu badań – dodała dr hab. Joanna Kizielewicz z Katedry Ekonomiki Usług Akademii Morskiej w Gdyni. Będziemy też ściśle współpracować z sektorem turystycznym. Już na początek kwietnia zaplanowano spotkania z przedstawicielami branży, bardzo zależy nam na tym, żeby wysłuchać ich głosu i rozpocząć współpracę – mówiła.

fot. Marek Grzybowski

Relacja na: http://gdynia.pl/co-nowego,2774/akademia-sprawdzi-czego-turysci-szukaja-wgdyni,517964