Posiedzenie Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie offshore i portowo-logistyczne”

W dniu 21 marca odbyło się posiedzenie Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie offshore i portowo-logistyczne”. W spotkaniu wzięli również udział dyr. Karolina Lipińska z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Magda Leszczyna-Rzucidło,  Koordynator projektu Smart Blue Regions, Stanisław Szultka kooordynator 20 Krajowej Specjalizacji Morskiej, Adama Protasiuka z TISE oraz Tomasz Szymczak, Prezes Inkubatora STARTER. 

W czasie spotkania dyskutowano problem słabej aktywności branży w generowaniu wspólnych projektów innowacyjnych, możliwość pozyskiwania środków finansowych na rozwój innowacji oraz potencjalnego partnerstwa i współdziałania ze Starterem. Prezes CTO Zbigniew Karpiński stwierdził, że w spotkaniach krajowej i pomorskiej specjalizacji morskiej brak nabywców.  Podkreślił, że specjalizacja morska różni się w sposób istotny od innych specjalizacji krajowych tym, że nasze stocznie działają głównie na rynku międzynarodowym, a pozostałe specjalizacje kierują swoje innowacje głównie na rynek krajowy. Marek Grzybowski, prezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego zwrócił uwagę, że w dyskusji koncentrowano się głównie na projektach i innowacjach produktowych w przemyśle okrętowym, a nie poruszono tematyki „Smart Port and City”. Prezes Zbigniew Zienowicz zauważył, że mało uwagi w specjalizacji poświęca się budowaniu rynku. Stwierdził również, że Hydromega sprzedała swoje produkty głównie odbiorcom z rynku krajowego. W ostatnim czasie produkty Hydromega zainstalowane zostały na około 100 statkach.

W związku z rezygnacją prezesa Zbigniewa Karpińskiego z funkcji przewodniczącego Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie offshore i portowo-logistyczne” na przewodniczącą Rady ISP1 wybrano panią Jowitę Zielinkiewicz, Zastępcę Dyrektora ds. Rozwoju w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A., a na zastępcę przewodniczącego Zbigniewa Zienowicza, prezesa zarządu firmy HYDROMEGA. Obie firm są członkami wspierającymi Polskiego Klastra Morskiego.