Stefan Wendorff – Starosta Morski w latach 1932-1936

 

W dniu 12 lutego o godz. 11.00 na cmentarzu witomińskim prezydent Wojciech Szczurek dokonał odsłonięcia  tablicy poświęconej pamięci Stefana Wendorffa, byłego żołnierza Armii Krajowej, który przed wojną pełnił m.in. funkcję Starosty Powiatu Morskiego z siedzibą w Wejherowie. W uroczystości z udziałem Marynarki Wojennej wzieli udział m.in. przedstawiciele samorządu gdyńskiego, kombatanci ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Piłsudczyków RP oraz harcerze.

Stefan Wendorff uczęszczał do Szkoły Handlowej Siedmioklasowej Zgromadzenia Kupców w Warszawie. W 1918 r. pełnił funkcję sekretarza w Królewsko-Polskim Ministerstwie Skarbu. W październiku 1932 roku Stefan Wendorff został mianowany na Starostę Morskiego w Wejherowie i pełnił tę funkcję do 1936 r. Wcześniej był starostą w Stolinie oraz naczelnikiem wydziału w Poleskim Urzędzie Wojewódzkim. Od 1936 r. był wicewojewodą łódzkim. W Wejherowie Wendorff przebywał do 1937 roku.