XIX Konferencja STREFY Ex Sopot 7-8 marca 2018 r.

ASE ma  zaszczyt zaprosić na XIX Konferencję STREFY Ex (STREFA Ex Conference about safety, security and hazardous areas in industry), która odbędzie się w Sopocie w dniach 7-8 marca 2018 r.

Korzystając z ogólnej dostępności informacji i procesów globalizacji czerpiemy dane i doświadczenia  z bardziej zróżnicowanych zasobów wiedzy. Pozwala to nam na przewidywanie zdarzeń nie pożądanych, korygowanie działań niezgodnych  z najlepszą praktyką inżynierską, zwiększanie konkurencyjności oraz unikanie przestojów i katastrof. Na naszej konferencji przedstawimy doświadczenia wynikające z przypadków studialnych występujących w różnorodnych dziedzinach przemysłu.  Wdrożenia innowacyjnych technologii opracowanych na podstawie analiz w zakresie bezpieczeństwa procesowego, ochrony środowiska, systemów przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych oraz rozwiązań IT dla bezpieczeństwa obiektów przemysłowych i infrastruktury.  Istotnym tematem będą szkolenia oraz systemy budowania kompetencji w oparciu o światowy schemat IECEx.

Formularz zgloszeniowy 2018

Zaproszenie – XIX Konferencja STREFY Ex + ramowy program

Ramowy program konferencji:

* How competent training organizations for hazardous areas should be? The IECEx Recognized Training Provider Program – IECEx, Arnold Thorsten
* Realizacja bezpieczeństwa w Zakładzie Produkcyjnym – Teknos, Tomasz Cicherski
* Nowa metoda szacowania promieniowania cieplnego w kontekście zagrożeń pożarowych w sektorze Oil & Gas – Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Dr inż. Piotr Tofiło
* The Game changer: A quantum leap for flameproof encapsulation – IECEx, Arnold Thorsten
* Wyznaczanie stref, dobór urządzeń, i odpowiedzialność nadzoru w trakcie budowy i eksploatacji obiektów LNG – niezależny ekspert Stanisław Trzop
* Ocena bezpieczeństwa istniejących instalacji: Analiza zagrożeń w oparciu o analizę HAZOP – Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o., Łukasz Kras
* Programy badawczo rozwojowe w zakresie bezpieczeństwa – Tauron, Janusz Zdeb
* Bezpieczeństwo funkcjonalne i projektowanie systemów bezpieczeństwa SIS wobec zadań Industry 4.0 – ABB, Rafał Selega
* Wdrożenie instrukcji eksploatacji urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie ze standardami bezpieczeństwa – EDF, Piotr Rybka
* Kwantowa informacja – wyższy poziom cyberbezpieczeństwa – Prof. Marek Żukowski UG
* Zakres dokumentacji OOŚ dotyczącej zagrożeń naturalnych i antropogenicznych oraz ryzyka – EKO-KONSULT, Monika Bednarska
* Substancje niebezpieczne w kontekście wymagań różnych przepisów ochrony środowiska – niezależny ekspert Jarosław Szymański
* Ochrona środowiska przed skutkami awarii w pozwoleniach emisyjnych i pozwoleniach na korzystanie ze środowiska – niezależny ekspert Michał Behnke

Ponadto poruszane będą tematy takie jak:
* Ocena Zagrożenia Zapłonem łącznie z dyrektywą maszynową, modernizacje maszyn
* Prawo wodne
* Bezpieczeństwo pożarowe w obszarach zagrożonych wybuchem
* Nowe Centrum B+R ASE Systemów Bezpieczeństwa i Zarządzania Bezpieczeństwem
* Nakłady finansowe i inwestycje podnoszące bezpieczeństwo
Informujemy, iż program może ulec zmianie. Wśród zaproszonych wykładowców znajdują się inżynierowie i managerowie z wiodących zakładów przemysłowych, praktycy, przedstawiciele instytucji normalizacyjnych aby podzielić się swoją wiedzą i sprawdzonymi w praktyce rozwiązaniami.

Zapraszamy, aby zaplanować udział i skorzystać z okazji do rozwijania kompetencji w zakresie konsultingu technicznego oraz szkoleń!

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 28 lutego 2018r.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem:
<http://www.asekonferencje.com.pl/> www.asekonferencje.com.pl

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
* Termin konferencji: 7-8 marca 2018 r.
* Miejsce konferencji: Hotel Haffner w Sopocie
* Koszt uczestnictwa: 1400 zł/os. netto (podana kwota nie obejmuje ceny noclegu)
Promocja! Dla osób zgłoszonych do 9 lutego oferujemy zniżkę 30%.

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH: Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
<file:///\\172.22.4.211\Wspolny\M.Chmielewska\!!!KONFERENCJE%20ASE\STREFY%20
EX\2016\www.asekonferencje.com.pl> www.asekonferencje.com.pl
Aneta Romanik <marketing@ase.com.pl> marketing@ase.com.pl  tel. kom. 723 020 004