The University of Gdańsk in 2017

The University of Gdańsk is the largest higher education institution in the Pomeranian region with more than 30,000 undergraduate, doctoral and postgraduate students and over 1,700 academic staff. The University ranks amongst academic staff in such fields as quantum physics, biotechnology, chemistry, biology and Baltic Sea research and is involved in cooperation with universities and research institutions from all over the world. It also excels in marine education and research and is actively involved in Baltic cooperation.

In 2017 efforts were made to integrate Pomeranian research institutions in order to develop a joint research agenda concerning the study of the marine environment. The National Centre for Baltic Research consortium (the Polish Roadmap for Research Infrastructures project) has been expanded from 4 to 10 institution partners and at present brings together nearly all the most important institutions concerned with marine research, with the University of Gdańsk as consortium leader. The Baltic Campus of the University of Gdańsk, expanded in recent years, is one of the most modern in Poland.

Uniwersytet Gdański to największa uczelnia wyższa w regionie pomorskim. Studiuje tu ponad 30 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, którymi opiekuje się ponad 1700 nauczycieli akademickich.  Uczelnia znajduje się wśród naukowych liderów w takich dziedzinach, jak fizyka kwantowa, biotechnologia, chemia, biologia i badania Bałtyku. Współpracuje z uniwersytetami i instytucjami naukowo-badawczymi ze wszystkich niemal krajów świata. Wyróżnia się morskim charakterem kształcenia i badań naukowych oraz aktywnie uczestniczy we współpracy bałtyckiej.

W 2017 r. podjęto działania integrujące instytucje naukowe Pomorza w wypracowaniu wspólnej agendy badawczej, dotyczącej badań środowiska morskiego. Rozszerzone zostało konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich (projekt Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych) z 4 do 10 partnerów instytucjonalnych i skupia obecnie niemal wszystkie najważniejsze instytucje, zajmujące się morską tematyką badawczą. Uniwersytet Gdański jest liderem konsorcjum NCBB. Rozbudowany w ostatnich latach Bałtycki Kampus Uniwersytet Gdańskiego należy do najnowocześniejszych w Polsce.

Beata Czechowska-Derkacz

Gdynia. Stocznia Remontowa Nauta. Uroczystoœści chrztu statku Oceanograf zbudowanego dla Uniwersytetu Gdañskiego. 24.06.2016 fot. Krzysztof Mystkowski / KFP