9th Annual Forum of the EUSBSR – Tallinn on 4 – 5 June 2018

The 9th Annual Forum of the EUSBSR will be held in Tallinn on 4 – 5 June 2018. The Forum will be hosted by the Ministry of Foreign Affairs of Estonia together with the Baltic Development Forum in close cooperation with the European Commission and other partners. About 700 participants from governments, international organisations, NGOs, universities, local and regional administrations and businesses will come together to discuss developments and challenges in the Baltic Sea Region. The Annual Forum is co-financed from the programme of Interreg Baltic Sea Region.

The main theme of the 9th Annual Forum will be the Baltic Sea Region After 2020. The Forum will focus on how to improve the implementation of the EUSBSR in the framework of the future EU Cohesion Policy. It will also discuss the current state of the ecosystem in the Baltic Sea as well as how to advance the Region as a global digital hub.

Organisers of the 9th Annual Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) invite all the strategic stakeholders of the Strategy to participate and propose seminars for the event!

Seminars are an essential part of the Annual Forums of the EUSBSR. They serve to exchange views on themes pertinent for the EUSBSR as well as to develop and disseminate new ideas and initiatives.

At the 9th Annual Forum there will be 21 slots for seminars with the length of 90 minutes each. Please find additional information and a form for your proposal in below added files.

Please send the form to eusbsr.seminars@mfa.ee by 31 January 2018.

Programme: https://www.balticsea-region-strategy.eu/9th-annual-forum/programme

4-5 czerwca 2018 r. w Tallinnie odbędzie się 9-te Forum Strategii UE dla region Morza Bałtyckiego. Jest to jedna z największych corocznych imprez bałtyckich. W polu zainteresowania przedstawicieli rządów, Komisji i Parlamentu Europejskiego, władz samorządowych, regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, uczelni i biznesu znajdują się zarówno szerokie wątki polityczne, jak również specjalistyczne debaty nt. poprawy współpracy w wybranych obszarach.

Głównym tematem tegorocznego Forum będzie region Morza Bałtyckiego po roku 2020 – jak usprawnić wdrażanie Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w kontekście przyszłej polityki spójności. Organizatorzy chcą się także skoncentrować na wymiarze cyfrowym i środowisku morskim. Podczas tegorocznego Forum przewiduje się ok. 700 uczestników. Będziemy Państwa na bieżąco informować nt. programu i terminu rejestracji.

Tymczasem, w ślad za informacją organizatorów (MSZ Estonii, Baltic Development Forum i KE), serdecznie zapraszamy do rozważenia aktywnego udziału w tworzeniu programu wydarzenia.

Istnieje możliwość zorganizowania seminarium, którego tematyka będzie związana z ww. tematami przewodnimi albo z trzema głównymi celami SUERMB (ochrona morza, budowa połączeń w regionie, wzrost dobrobytu). Przewiduje się organizację 21 seminariów po 90 minut. Jeśli mają Państwo interesujący pomysł na dyskusję zachęcamy do opracowania koncepcji seminarium i zgłoszenia się do 31 stycznia br. na adres eusbsr.seminars@mfa.ee.

 Szczegóły dotyczące seminariów dostępne na stronie SUERMB: https://www.balticsea-region-strategy.eu/9th-annual-forum/seminars

 Joanna Wojtkowska, 

Naczelnik Wydziału Europy Północnej/Head of Northern Europe Unit, Departament Polityki Europejskiej/European Policy Department, Narodowy Koordynator ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego/EUSBSR National Coordinator, Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Ministry of Foreign Affairs, POLAND