Formularz zgloszeniowy 2018 [XIX Konferencja STREFY Ex Sopot 7-8 marca 2018 r.]