/
  •   Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP zorganizowała 20 października  konferencję poświęconą 100-leciu Wychowania Morskiego w Polsce. Jak zaznaczyli organizatorzy była to  okazja do spotkania i wymiany doświadczeń organizacji, stowarzyszeń, […]

    100 lat Wychowania Morskiego w Polsce

      Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP zorganizowała 20 października  konferencję poświęconą 100-leciu Wychowania Morskiego w Polsce. Jak zaznaczyli organizatorzy była to  okazja do spotkania i wymiany doświadczeń organizacji, stowarzyszeń, […]

    Continue Reading...


Hit Counter provided by Curio cabinets