/
  • W dniu 22 października odbyło się zebranie członków Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Było to już XXVI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Miejscem Walnego Zebrania tradycyjnie była siedziba Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni.  […]

    W dniu 22 października odbyło się zebranie członków Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Było to już XXVI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Miejscem Walnego Zebrania tradycyjnie była siedziba Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni.  […]

    Continue Reading...


Hit Counter provided by Curio cabinets
Translate »